Joutomaiden merkitys luonnolle

Joutomaat ovat jännittävä sekoitus ihmisen kädenjälkeä ja villiä luontoa
Kuva: Antti Salovaara

Kun kuljet ohi joutomaan, mitä mielessäsi pyörii? Näetkö tyhjän ja unohdetun maapläntin vaiko tärkeän ja monipuolisen elinympäristön? Vaikka ei ehkä arvaisi, joutomailla on merkittävä rooli luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä!

”It is not the parks but railway sidings that are thick with flowers.”

Richard Mabey

Kaupungistumisen seurauksena luontainen ympäristö on kutistunut hälyyttävästi. Elinympäristöjen häviämisen myötä myös moni laji on uhanalaistunut.

Luonto kuitenkin keksii keinonsa! Uhanalaistuneet ympäristöt korvautuvat usein joutomaaympäristöillä. Paahteiset kedot sekä metsäaukot ovat vaihtuneet teiden penkereisiin, maanjättökasoihin ja ratapihoihin. Joutomaat eivät tietenkään riitä korvaamaan alkuperäisiä ympäristöjä, mutta ovat elintärkeitä turvapaikkoja uhanalaisille lajeille.

Kun ihminen jättää alueen oman onnensa nojaan, valtaa kasvillisuus sen nopeasti takaisin
Kuva: Antti Salovaara

Joutomaat ovatkin erityisen tärkeä osa juuri kaupunkiluontoa. Niiden lajistorikkaus voi olla moninkertainen verrattuna hoidettuihin viheralueisiin. Valtateiden reunat ja pienet puustoiset alueet toimivat kasvien leviämisreitteinä ja eläinten kulkuväylinä!

Joutomailla, viihtyvät niin sanotut ”joka paikan kasvilajit” kuten ruoho- , heinä- sekä niittykasvit. Tietämätön ohikulkija saattaa vain nähdä joukon epäsiistejä rikkakasveja, mutta monipuolinen kasvilajisto tuottaa paljon siemeniä ja kukkii pitkin kasvukautta. Kasvillisuus turvaa muiden otusten selviytymisen läpi vuoden!

Linnut ruokailevat talvella niityillä, jotka ovat täynnä talventörröttäjiä – ruohovartisia kasveja, jotka varistavat runsaat siemenet talvella maahan. Monet uhanalaiset hyönteiset kuten kovakuoriaiset ja perhoset elävät, ruokailevat ja talvehtivat joutomaakasvillisuuden suojissa! Monipuolisen kasvillisuuden takia myös mehiläisillä riittää mettä läpi kasvukauden.

Joutomaista on moneksi – yhteiskunta, ihminen ja luonto kiittävät yhdessä!
Kuva: Ronja Rajamäki

Olisikin erityisen tärkeää, että joutomaiden arvostus nousisi! Jokaista tyhjää kohtaa ei tarvitse täyttää, vaan antaa luonnon hoitaa hommansa omalla tahdillaan. Seuraavan kerran kun lähdet ulos katso ympärillesi uusin silmin! Kotitalosi viereinen joutomaa voi avautua aivan uutena luonnon leikkikenttänä.

Kevätterveisin,

Ilona Tuovinen