Keskimääräiset runsastumisajankohdat

Huomio: Taulukkoon ei ole kirjoitettu absoluuttisia totuuksia. Taulukon tarkoituksena on ohjeistaa, milloin keskimäärin tietyn lajin yksilöitä pitäisi viimeistään pystyä näkemään. Ensimmäisiä yksilöitä voi tavata jopa puoltatoista kuukautta ennen näitä keskimääräisiä aikoja.

Takatalvi tai erityisen aikainen kevät vaikuttavat lajien esiintymisaikoihin. Myös mereisyydellä ja pohjoisuudella on suuri vaikutus. Taulukossa on esitetty hyvin karkea jako Pohjois- ja Etelä-Suomeen. Etelä-Suomi käsittää suurin piirtein Etelä- ja Keski-Suomen. Pohjoisella tarkoitetaan noin Etelä-Lapin korkeutta. Pohjois-Lapissa kevät alkaa arvioitua myöhäisemmin ja Kainuun korkeuksilla aikaisemmin. Osaa kevätseurantalajeista ei tavata juurikaan Pohjois-Suomen alueella, joten niitä ei ole lainkaan merkitty Pohjois-Suomen kohdalle.

Ajankohta Etelä-Suomi Pohjois-Suomi
Maaliskuun alku kiuru
laulujoutsen
Maaliskuun loppu kekomuurahainen
kottarainen
kurki
naurulokki
nokkosperhonen
peippo
seitsenpistepirkko
töyhtöhyyppä
Huhtikuun alku kyy (koiraat)
leskenlehti
mantukimalainen
punakylkirastas
sinivuokko
sisilisko(koiraat)
sitruunaperhonen
tuulihaukka
västäräkki
laulujoutsen
Huhtikuun loppu haarapääsky
kirjosieppo
peltokorte
rantasipi
sammakonkutu
siili
sisilisko (naaraat)
sääski (hyttynen)
valkovuokko
vaskitsa (koiraat)
kiuru
kottarainen
kurki
nokkosperhonen
peippo
tuulihaukka
töyhtöhyyppä
västäräkki
naurulokki
Toukokuun alku koivu
kyy (naaraat)
käenkaali
käki
mustikka
pajulintu
rantakäärme
rentukka
vaskitsa (naaraat)
kekomuurahainen
mantukimalainen
seitsenpistepirkko
punakylkirastas
Toukokuun loppu kielo
kullero
oravanmarja
tervapääsky
tuomi
haarapääsky
kirjosieppo
käki pajulintu
peltokorte
rantasipi
sammakonkutu
sisilisko
sääski (hyttynen)
tervapääsky
Kesäkuun alku kielo
koivu
kullero
kyy
mustikka
oravanmarja
rentukka
tuomi